"KAŻDY MA DOŚĆ SIŁY, ABY URZECZYWISTNIĆ TO, O CZYM JEST PRZEKONANY"

Johan Wolfgang Goethe

O MNIE


Swoją ścieżkę zawodową zaczęłam wraz z uzyskaniem tytułu magistra psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ponieważ chciałam zostać psychoterapeutką zdecydowałam się na kolejne 4 lata szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Obecnie jestem w trakcie drogi do certyfikacji. Ponieważ zawód psychologa i psychoterapeuty wymaga ciągłego dokształcania się i poszerzania swojej wiedzy, stale staram się uczestniczyć w konferencjach naukowych oraz specjalistycznych kursach, by móc oferować swoim pacjentom jak najlepszą pomoc.

Od kiedy tylko możliwe było rozpoczęcie pracy z pacjentami, starałam się mieć kontakt z jak najszerszą grupą osób. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Katowicach Śląskiego Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam pracowałam z osobami zmagającymi się z chorobami psychicznymi natomiast Środowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie dał mi szansę na zdobycie doświadczenia w towarzyszeniu osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Kolejne kroki zawodowe stawiałam na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej Szpitala Uzdrowiskowego i Sanatorium Uzdrowiska Ustroń oraz prowadząc terapię grupową na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Ośrodek „Tulipan” w Ustroniu.

Obecnie pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego NZOZ Dziechcinka w Wiśle oraz utrzymuje stałą współpracę z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Ustroniu. Prowadzę także prywatną praktykę w gabinecie psychologiczno-psychoterapeutycznym w Ustroniu.

Moja relacja z pacjentami opiera się przede wszystkim na współpracy, a jej zasady zawsze są ustalane wspólnie z uwzględnieniem oczekiwań jednej i kompetencji drugiej strony. Wkładam wiele uwagi i wysiłku w to, by pacjent czuł się w gabinecie dobrze i bezpiecznie, tak by atmosfera ułatwiała dzielenie się trudnymi nieraz treściami oraz sprzyjała wspólnej pracy. Zapraszam do zapoznania się z ofertą prywatnego gabinetu terapeutycznego w Ustroniu.

Ewa Warlewska

mgr Ewa Warlewska

CENNIK


KONSULTACJE
CENA

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA
(ZAZWYCZAJ 1-3 SPOTKAŃ)
100 ZŁ / 50 MIN.
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
(REGULARNIE RAZ W TYGODNIU)
100 ZŁ / 50 MIN.
DIAGNOSTYKA KOMPLEKSOWA LUB DIAGNOZA
SPECYFICZNYCH FUNKCJI
(W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU)
50-400 ZŁ
WYDANIE OPINI PSYCHOLOGICZNEJ
100 ZŁ
SZKOLENIA
CENA USTALANA INDYWIDULANIE

OFERTA


SZKOLENIA

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Poradnictwo psychologiczne to profesjonalna pomoc psychologiczna kierowana do osób zdrowych, które przeżywają trudności w realizowaniu swoich życiowych planów, odczuwają problemy w zaspokajaniu własnych potrzeb lub potrzebują pomocy w radzeniu sobie ze stresem. W pomocy psychologicznej skupiam się na identyfikacji zasobów danej osoby, by umiejętnie skierować je na zmniejszenie dyskomfortu psychicznego. Jako psycholog pomagam więc w podjęciu trudnych decyzji, stawaniu czoła wyzwaniom oraz przetrwaniu kryzysów życiowych. Konsultacje psychologiczne mogą być także przydatne dla osób, których celem jest rozwój osobisty, doskonalenie własnych umiejętności, bądź lepsze poznanie samego siebie. Poradnictwo psychologiczne ma na celu uwolnienie osoby z napięcia emocjonalnego, lepsze zrozumienie trudnych chwil oraz odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Psycholog jest ekspertem w zakresie funkcjonowania ludzkiej psychiki oraz posiada wiedzę na temat mechanizmów podtrzymujących zaistniały problem. Moim zadaniem jest więc pomoc w lepszym zrozumieniu sytuacji stresowej oraz własnego funkcjonowania psychicznego. Na tej podstawie współpracuję z klientem nad wypracowaniem odpowiedniego dla niego rozwiązania. Konsultacje psychologiczne są spotkaniami opartymi na rozmowie na temat zdefiniowany przez klienta. Ilość spotkań zależna jest od specyfiki problemu oraz potrzeb osoby zgłaszającej się na konsultację.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
Psychoterapia jest leczeniem z wykorzystaniem technik psychologicznych. W jej ramach stosuje się metody mające na celu zmniejszenie lub eliminację zaburzeń w zakresie zachowania, doświadczania emocji oraz ogólnie rozumianego zdrowia psychicznego. Celem psychoterapii jest więc takie oddziaływanie psychologiczne, które powoduje modyfikację zachowań, cech osobowości lub umiejętności regulacji emocji, która jest pożądana przez osobę zgłaszającą się po pomoc. Stosowana przeze mnie psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT – cognitive behavioral psychotherapy) skupia w sobie dwa odrębne, ale kompatybilne podejścia do rozumienia źródła problemów oraz funkcjonowania ludzkiej psychiki. Podejście poznawcze skupia się na analizie myśli automatycznych, przekonań na temat siebie i świata oraz schematów poznawczych, które wpływają na nasze zachowanie, emocje i odbiór otaczającej rzeczywistości. Podejście behawioralne z kolei stawia nacisk na badanie zachowań, których uczymy się przez całe swoje życie na podstawie własnych doświadczeń oraz obserwacji innych ludzi. Terapia poznawczo-behawioralna łączy oba spojrzenia na funkcjonowanie człowieka i zakłada, że procesy uczenia się utrwalają nasze zachowanie, ale także determinują sposób w jaki spostrzegamy i odbieramy świat. CBT jest najlepiej do tej pory przebadanym naukowo podejściem psychoterapeutycznym. Wielokrotnie udowodniono wysoką skuteczność jego technik w leczeniu zaburzeń lękowych, nazywanych niekiedy nerwicą (fobia prosta, fobia społeczna, zaburzenie lęku uogólnionego, agorafobia, ataki paniki i inne), zaburzeń nastroju (depresja, mania, zaburzenie dwubiegunowe), zaburzenia stresu pourazowego (PTSD), zaburzeń psychosomatycznych. Z powodzeniem stosuje się metody tej terapii w pracy z pacjentami zmagającymi się m.in. z zaburzeniem osobowości, zaburzeniami odżywania, uzależnieniami. Doskonale nadaje się także do wspierania procesu leczenia osób z zaburzeniami psychotycznymi (np. schizofrenia). Psychoterapia jest poprzedzona konsultacjami psychologicznymi, które służą lepszemu poznaniu terapeuty, diagnozie problemów oraz ustaleniu celów jakie chce osiągnąć osoba zgłaszająca się na terapię. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu, a długość psychoterapii zależy od specyfiki zaburzenia oraz nasilenia objawów.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
Diagnoza funkcji psychicznych jest skupiona na tym obszarze działania ludzkiej psychiki, który stanowi obszar zainteresowania osoby zgłaszającej się na badanie. Diagnozę wykonuję się przy pomocy profesjonalnych narzędzi badawczych takich jak wywiad: testy psychologiczne oraz obserwacja. Diagnoza psychologiczna może być skupiona konkretnych obszarach: inteligencja, osobowość, charakter, regulacja emocji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, wypalenie zawodowe oraz funkcje poznawcze (pamięć, uwaga, rozumienie, spostrzeganie i inne). Diagnoza zawsze jest poprzedzona konsultacją psychologiczną w celu ustalenia jej zakresu. W ramach psychoterapii diagnoza jest wykonywana w cenie terapii. Zarówno konsultacje psychologiczne, psychoterapia jak i diagnoza psychologiczna są wykonywane w zacisznym, prywatnym gabinecie w Ustroniu.

SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE
W ramach swojej działalności oferuję także prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności miękkich m.in. asertywności, komunikacji interpersonalnej czy radzenia sobie ze stresem psychologicznym. Moją specjalnością ze względu na doświadczenie pracy z pacjentami chorującymi somatycznie jest prowadzenie szkoleń w zakresie psychoedukacji zdrowotnej oraz przekazywania umiejętności walki ze stresem, który przynosi sama choroba ale i codzienne życie. Zapewniam wszelki sprzęt multimedialny oraz pomoce dodatkowe przydatne w trakcie wykładów. Zakres i cena szkoleń zawsze jest ustalana indywidualnie - zapraszam do kontaktu.

KONTAKT


UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ